mask

Hiệu quả quản lý 'đảng viên 76' ở Quang Thịnh

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, những năm qua Chi bộ khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) đã chỉ đạo chi bộ đảng nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên đương chức.

Có mặt tại Vườn cổ tích trẻ thơ ở khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến mới cảm nhận hết không khí tươi vui tươi trên khuôn mặt các các cháu thiếu nhi nơi đây. Để có được công trình này, ngoài sự đóng góp của nhân dân thì vai trò quan trọng của các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú (sau đây gọi tắt là đảng viên 76) được phát huy.

: Vườn cổ tích trẻ thơ của khối Quang Thịnh trở thành nới vui chơi hấp dẫn của các em nhỏ trong và ngoài khối
 Vườn cổ tích trẻ thơ của khối Quang Thịnh trở thành nới vui chơi hấp dẫn của các em nhỏ trong và ngoài khối

Khi cấp ủy khối đưa ra chủ trương xây dựng Vườn cổ tích trẻ thơ có một số hộ dân không đồng ý, thậm chí có một số người còn gây khó khăn. Trước tình hình đó, những "đảng viên 76" đã tiên phong đóng góp vật chất và vận động người thân cùng thực hiện. Sự gương mẫu của "đảng viên 76" đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vườn cổ tích trẻ thơ của khối được xây dựng trên diện tích 470 m2, với tổng số tiền 145.200.000 đồng và 180 ngày công đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

Chi bộ khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến hiện có 79 đảng viên, trong đó hơn số nửa là “đảng viên 76”, các đảng viên đã thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ; tự giác gương mẫu, chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham dự các cuộc họp do chi uỷ, tổ dân cư khối triệu tập; tích cực tham gia đóng góp ý kiến với chi ủy, chi bộ bộ nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các công việc chung của tổ dân cư.

Đường nội khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến ngày càng xanh- sạch – đẹp
Đường nội khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến ngày càng xanh- sạch – đẹp

Cùng với đó là tuyên truyền, vận động nhân dân tổ dân phố thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác xã hội trên địa bàn dân cư. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "; xây dựng môi trường "Xanh, sạch, đẹp"; Gương mẫu ủng hộ, đóng góp công sức, vật liệu, tiền xây dựng công trình nhà văn hóa ... Nhờ đó, đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa của khối đạt 87%; chi bộ khối nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; khối 26 năm liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa.

Ông Lê Đình Đạt  - Bí thư Chi bộ khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến, cho biết: Để phát huy vai trò, trách nhiệm của "đảng viên 76",  chi bộ chủ động nắm số lượng đảng viên, định kỳ chi ủy, chi bộ thông báo tình hình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ.

Một khu phố đạt chuẩn văn minh của phường Quang Tiến. Ảnh Hữu Nghĩa
Một khu phố đạt chuẩn văn minh của phường Quang Tiến. Ảnh Hữu Nghĩa

Trên cơ sở đó chi ủy, chi bộ tranh thủ ý kiến tham gia xây dựng của đảng viên. Việc nhận xét đảng viên sinh 76 hàng năm đều có sự thống nhất, đánh giá của tập thể chi ủy nơi cư trú; chi ủy kịp thời thông tin, biểu dương những đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú cùng với đó là thẳng thắn góp ý với những đảng viên chưa thực hiện tốt những quy định trên địa bàn dân cư, giúp họ tự điều chỉnh, vận động gia đình cùng thực hiện tốt quy định của khối dân cư.

Việc thực hiện Quy định số 76 ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị ở Chi bộ  Quang Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) đã góp phần nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác, với chi ủy nơi đảng viên cư trú trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; tăng cường sự gắn bó với nhân dân trên địa bàn dân cư; khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm trong viêc thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.

Đây cũng là điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức.            

Cao Sơn

Đài Thái Hòa

Tin mới