mask

Hiệu quả từ trồng rừng cây gỗ lớn ở Công ty Lâm nghiệp Sông Hiếu

(Baonghean.vn) - Thực hiện mục tiêu phát triển rừng bền vững, những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, trồng rừng nguyên liệu, Công ty lâm nghiệp một thành viên lâm nông nghiệp Sông Hiếu đã khắc phục nhiều khó khăn tập trung mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn.

Kết quả đến nay, đơn vị đã có 1500 ha rừng trồng gỗ lớn, trong đó có  500 ha bước vào thời kỳ thu hoạch. Ưu việt của rừng trồng gỗ lớn là cho sản phẩm gỗ tốt, năng suất và doanh thu cao gấp đôi so với trồng rừng nguyên liệu. Trung bình mỗi ha cho thu hoạch 180-200 tấn gỗ với 250-300 triệu đồng/chu kỳ/10 năm.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả trồng rừng cây gỗ lớn, công ty đã chú trọng thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật và đầu tư thâm canh.

Trong đó công ty đặc biệt quan tâm đến chất lượng cây giống. Bởi giống là yếu tố quyết định đến tốc độ sinh trưởng phát triển, chất lượng gỗ.

Để có nguồn giống tốt, chất lượng, công ty đã lấy cây mô từ dòng BV10 của Trung tâm giống quốc gia Phù Ninh (Quảng Ninh) để nhân giống cây mẹ tạo ra cây giống.

Đồng thời với việc xây dựng bộ giống gốc đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, công tác nhân giống được công ty thực hiện theo công nghệ dâm hom. Với quy trình sản xuất giống bằng dâm hom không chỉ bảo đảm sản xuất giống hàng loạt  trong thời gian ngắn (2 tháng) mà còn tạo ra độ đồng đều cao.

Ngoài ra, công ty quan tâm đến khâu trồng, chăm sóc bảo vệ và mật độ. Bình quân mỗi ha trông với mật độ 1600 cây, bón khoảng 500 kg phân bón  tổng hợp NPK.

Lâm Mạnh

Tin mới