mask

Hiệu trưởng 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ

Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị huyện cân nhắc việc làm quy trình quy hoạch cho ông Trần Xuân Linh (Hiệu trưởng Trường THCS Tân Liên) giữ chức Phó phòng Nội vụ vì chưa đủ điều kiện.

Trước đó, VietNamNet có phản ánh “Hiệu trưởng bất ngờ 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ” phản ánh việc ông Trần Xuân Linh mặc dù chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nhưng vẫn được quy hoạch giữ chức Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa.

Hiệu trưởng 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ ảnh 1
Phản hồi của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân cho biết, đã nhận được văn bản trả lời của Sở Nội vụ liên quan quy trình, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ ở huyện, trong đó có trường hợp ông Linh.

Theo công văn 134/SNV-CCVC “Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ” ngày 15/3 của Sở Nội vụ, căn cứ nghị quyết 18-NQ/TW, ở cấp huyện, các phòng, ban, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Văn phòng Huyện ủy và văn phòng HĐND, UBND huyện; Ban Tổ chức và Phòng nội vụ, UBKT và Thanh tra… sẽ được xem xét kiêm nhiệm chức danh và người đứng đầu.

Đối chiếu tiêu chuẩn chức danh phó trưởng phòng quy định tại quyết định 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, ông Trần Xuân Linh thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

“Sau khi nhận được công văn của Sở Nội vụ, UBND huyện sẽ có báo cáo với Thường vụ Huyện ủy, đề nghị dừng quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng Nội vụ đối với trường hợp của ông Trần Xuân Linh”, ông Vân cho biết. 

Hiệu trưởng 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ ảnh 2
Huyện ủy Hướng Hóa

Trước đó, cuối năm 2017, Huyện ủy Hướng Hóa ra thông báo về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Nội vụ đối với ông Linh.

“Đồng chí Trần Xuân Linh đang là viên chức quản lý của ngành giáo dục huyện. Vì vậy, yêu cầu làm thủ tục và hồ sơ gửi Sở Nội vụ cho chuyển sang công chức của Phòng Nội vụ huyện để đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện theo qui định”, thông báo của Huyện ủy nêu.

Một cán bộ Phòng nội vụ Hướng Hóa cho rằng, theo quy định, các cán bộ được quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, làm hồ sơ quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền sau đó mới xin chủ trương của Thường vụ Huyện ủy.

Ông Linh dù đang giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Tân Liên nhưng chưa được Sở Nội vụ xét chuyển ngạch sang công chức. Trong khi đó, nếu qui hoạch để bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nội vụ, điều kiện cần thiết là nhân sự đó phải là công chức.

Tin mới