mask

Hiệu trưởng sẽ được xếp loại theo 4 mức

Hiệu trưởng sẽ được xếp loại kết quả đánh giá theo các mức: tốt - khá - đạt chuẩn - chưa đạt chuẩn.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong của Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 4/9/2018.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quy định trên, quy trình đánh giá hiệu trưởng bao gồm: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.

Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Về chu kỳ và thẩm quyền đánh giá, Điều 11 của Quy định trên nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học; Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là THCS, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là THPT, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh;

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc.

Tin mới