Hiệu ứng tích cực từ 13 cánh đồng lớn ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả sản xuất tại 13 cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao vụ xuân năm 2018.

Vụ xuân năm nay huyện Hưng Nguyên sản xuất 5.641 ha, dự kiến năng suất lúa đạt 67 - 68 tạ/ha, được đánh giá là vụ xuân có năng suất cao nhất từ trước đến nay.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, đưa các giống mới có tiềm năng năng suất, chất lượng cao và hiệu quả vào sản xuất hàng hóa, vụ xuân năm 2018, huyện Hưng Nguyên tiếp tục đầu tư và chỉ đạo triển khai xây dựng các cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao gắn áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Các đại biểu tham quan CĐL sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Hưng Tiến. Ảnh: Phú Hương
Đại biểu tham quan cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Hưng Tiến. Ảnh: Phú Hương

Thông qua sản xuất các cánh đồng lớn và khảo nghiệm trình diễn nhằm đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng của giống lúa để bổ sung vào cơ cấu, tạo điều kiện chủ động lựa chọn bộ giống tốt triển khai sản xuất trên diện rộng.

Ngoài kinh phí huyện hỗ trợ, nhiều địa phương đã lồng ghép kinh phí để nhân rộng cánh đồng lớn trên diện rộng. Toàn huyện xây dựng được 14 cánh đồng lớn, trong đó có 13 cánh đồng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, 1 cánh đồng ngô đạt hiệu quả cao, đưa diện tích lúa thuần chất lượng cao đạt 3.400 ha/KH 3.200 ha; chủ yếu gieo cấy các giống như TBR 225, NA6, AC5, SV 181, Thiên ưu8, SL9…

Tham quan mô hình CĐL tại xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: Phú Hương
Tham quan mô hình cánh đồng lớn tại xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên). Ảnh: Phú Hương

Theo đánh giá chung, các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất đại trà từ 16 - 34%. Các giống lúa đưa vào sản xuất đều có khả năng thích ứng trên nhiều chân đất khác nhau, tiếp tục khẳng định tính thích ứng trên đồng ruộng Hưng Nguyên, chịu thâm canh tốt, tiềm năng năng suất và chất lượng cao, phù hợp sản xuất hàng hóa.

Một số giống có năng suất vượt trội như Lam Sơn 8, NA6. Thông qua sản xuất cánh đồng lớn, bước đầu nông dân đã tiếp cận được quy trình kỹ thuật mới, thâm canh cao; hầu hết đều áp dụng canh tác lúa cải tiến (ICM- SRI).

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần tiếp tục nhận rõ một số hạn chế để có biện pháp chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới như: Công tác chỉ đạo ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt; một số hộ nông dân chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không phòng trừ dịch hại theo chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật, dẫn đến bị thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá.

Thời gian tới, Hưng Nguyên chủ trương tiếp tục trích kinh phí nguồn sự nghiệp phát triển kinh tế, lồng ghép các nguồn đầu tư (NTM, NĐ35) tổ chức triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng sản xuất hàng hóa trong các vụ tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp liên kết xây dựng cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Tin mới