mask

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hình ảnh của các đội bóng nhi đồng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.
Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 1

Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 2

Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 3

Nhi đồng TP. Vinh. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 4

Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 5

Nhi đồng Thái Hoà. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 6

Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 7

Nhi đồng Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 8

Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 9

Nhi đồng Quỳ Châu. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 10

Nhi đồng Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 11

Nhi đồng Nghi Lộc. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 12

Nhi đồng Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 13

Nhi đồng Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 14

Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 15

Nhi đồng Hoàng Mai. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 16

Nhi đồng Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 17

Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 18

Nhi đồng Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 19

Nhi đồng Anh Sơn. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An ảnh 20

Nhi đồng Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Tin mới