Hộ nghèo làm nhà ở được vay 25 triệu đồng/hộ

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Ngân hàng chính sách xã hội Nam Đàn cho vay vốn đối với hộ nghèo

Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp cho NHCSXH.

Trường hợp hộ nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách này đã thoát nghèo, thì vẫn được xem xét cho vay vốn để làm nhà ở theo hướng dẫn tại văn bản của NHCSXH.

Mức cho vay: Hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ. Mức cho vay tối đa đã được nâng lên thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay tối đa 08 triệu đồng/hộ trong giai đoạn 1.

Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 3%/năm (0,25%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn: bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

Thời hạn cho vay: 15 năm kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi; hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Thời hạn cho vay đã được tăng thêm 05 năm so với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1.

Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay, đặc biệt hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Cụ thể, hộ vay được trả nợ gốc trước hạn và trả lãi trong thời gian ân hạn.

Phương thức cho vay: Thực hiện ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ chế ủy thác cho vay được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Chương trình 167 giai đoạn 1 đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ, trong đó có 224 nghìn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2015-2010, mục tiêu của chương trình là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống.

Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới