mask

Hỗ trợ đầu tư làm đường giao thông và xây dựng kênh mương nội đồng

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương đề nghị tỉnh tăng cường đầu tư xi măng cho nhân dân làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ kinh phí xây dựng kênh mương nội đồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Nhờ nguồn xi măng hỗ trợ, người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn,ảnh tư liệu, minh họa
Nhờ nguồn xi măng hỗ trợ, người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn,ảnh tư liệu, minh họa

 Chủ trương đầu tư, hỗ trợ xi măng của tỉnh để hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn được thực hiện theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh '' về việc Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020'', trong đó tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng cho các xã đăng ký đạt chuẩn với định mức cụ thể là: 6 km/xã cho các xã đồng bằng, 8km/xã cho các xã của 6 huyện miền núi vùng cao.

Bê tông kênh mương và đường giao thông nông thôn tại xã Quế Sơn, Quế Phong,ảnh tư liệu, minh họa
Bê tông kênh mương và đường giao thông nông thôn tại xã Quế Sơn, Quế Phong,ảnh tư liệu, minh họa

 Việc kiên cố hóa kênh mương được thực hiện theo Quyết định 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 '' về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An '', đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng hướng dẫn UBND xã thực hiện theo các quy định nói trên.

PV (TH)

Tin mới