Hỗ trợ đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở đất sản xuất ven sông Lam

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Anh Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở đất sản xuất ven sông Lam thuộc thôn 2, 3, 6, 7 trên địa bàn xã Đỉnh Sơn.

Vấn đề này Sở NN và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nguồn vốn để thực hiện Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm 04 Tiểu dự án, với tổng mức đầu tư là: 241,5 tỷ đồng (WB: 207,4 tỷ đồng; đối ứng: 34,1 tỷ đồng), trong đó có Tiểu dự án Kè bảo vệ bờ sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Sạt lở đất ven bờ sông Lam, ảnh tư liệu
Sạt lở đất ven bờ sông Lam. Ảnh tư liệu

Theo Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND.NN ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng Hợp phần 4, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Nghệ An, quy mô đầu tư tuyến Kè bảo vệ bờ sông Cả qua xã Đỉnh Sơn là 4,5km (bao gồm các xóm 1, 2, 3, 3/2,  6, 7).

Trong quá trình lập dự án, các Đoàn thẩm định của Nhà tài trợ đã phối hợp với Tổng cục thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực địa hiện trường. Trên cơ sở các tiêu chí của dự án và ý kiến về giải pháp kỹ thuật của Tổng cục thủy lợi tại Công văn số 271/TCTL - ĐĐ ngày 20/3/2013, đã thống nhất lại quy mô đầu tư xây dựng tuyến kè là: 1.665m, gồm các đoạn qua xóm 1, xóm 2 và xóm 3/2 của xã Đỉnh Sơn; riêng đoạn kè qua các xóm 3, 6, 7 và phần còn lại của xóm 2 không được đầu tư vì đây là đất sản xuất ven sông, chưa bị sạt lở nghiêm trọng. Đến nay, các gói thầu xây lắp đã cơ bản hoàn thành, đang làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Sở Nông nghiệp và PTNT đang tích cực vận động Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các các Bộ, ngành Trung ương để bổ sung vốn thông qua nguồn vốn.

Đối với tuyến kè chống sạt lở qua xóm 2, 3, 6, 7 trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Ngân hàng Thế giới và các Bộ ngành, giao Sở Nông  nghiệp và PTNT kiểm tra, xem xét hiện trạng, trên cơ sở đó, mời các Đoàn thẩm định của nhà tài trợ và Bộ Nông nghiệp và PTNT trực tiếp thẩm định, nếu phù hợp với các tiêu chí, sẽ đề xuất đầu tư khi có chủ trương bổ sung dự án WB 5  bằng nguồn vốn kết dư và nguồn vốn bổ sung./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới