mask

Hỗ trợ kinh phí cho MTTQ cấp xã vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 22/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết trên. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự cuộc làm việc. 

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ cấp xã thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với các xã thuộc vùng khó khăn; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 25 triệu đồng/năm/xã; đối với các xã còn lại là 20 triệu đồng/năm/xã.

Đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thuộc các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã vùng III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo mức chi hỗ trợ là 6 triệu đồng/năm/khu dân cư; đối với các khu dân cư còn lại là 5 triệu đồng/năm/khu dân cư. 

Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra mức chi hỗ trợ đối với Ban Chỉ đạo cấp xã phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các xã vùng khó khăn là 7 triệu đồng/năm/xã. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện nếu Nghị quyết này được thông qua là hơn 43 tỷ đồng/năm, tăng hơn 14 tỷ đồng so mức kinh phí thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 198/2015/NQ - HĐND tỉnh ngày 20/12/2015 về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Tài chính làm rõ một số vấn đề liên quan, nhất là khả năng cân đối kinh phí của UBND tỉnh, thời điểm Nghị quyết có hiệu lực…

Kết luận nội dung này, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng cho biết, Ban Pháp chế nhất trí với mức hỗ trợ như dự thảo Nghị quyết đưa ra; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp, trình UBND tỉnh điều chỉnh, hoàn thiện đầy đủ thể thức văn bản để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp sắp tới.

Tại cuộc làm việc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng thẩm tra dự thảo Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2017 trở về trước đang có hiệu lực thi hành và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện.

Tin mới