mask

Hoàn thành chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hoàn thành toàn bộ nội dung. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ với phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả" nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất.
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Tại phiên làm việc, sau khi thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư, bầu 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ khóa mới, Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã bầu 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình khẳng định: Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết và nhân sự của Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của Đại hội là điều kiện tiên quyết để tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Theo đồng chí Nguyễn Nam Đình, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có những kế thừa những thành tích đã đạt được và phát huy truyền thống của Đảng bộ.

Từ đó, tạo động lực cho Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên, cán bộ và vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Đại hội tặng hoa cho các đồng chí BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 không tham gia BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ với phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả" nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Hoàn thành chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 7
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trần ThANH hÀ
Thay mặt đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thông qua Nghị quyết Đại hội Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

3 Khâu đột phá Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025: 

1-Thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị, quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan cấp tỉnh; xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2-.Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các tổ chức phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc, sâu sát trong chỉ đạo.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thủ tục gọn hơn, thời gian nhanh hơn, chi phí ít hơn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cơ sở và cán bộ, đảng viên.

3- Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ; hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tin mới