mask

Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án VSIP Nghệ An trước 30/10

(Baonghean) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp giải quyết vướng mắc cho các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Là dự án thứ 7 của Tập đoàn VSIP, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án lớn nhất đã đầu tư tại Nghệ An. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà đầu tư, ngoài những nguyên nhân khách quan thì vẫn còn nhiều vướng mắc chậm được tháo gỡ.

VSIP Nghệ An có nguồn vốn lớn và có sự tác động lớn trên địa bàn tỉnh. Dự án hiện đã san lấp mặt bằng khoảng 100ha khu công nghiệp và trên 10ha khu đô thị; xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, điện chiếu sáng và trạm phòng chữa cháy. Và đã có 11 nhà đầu tư cam kết đầu tư vào khu công nghiệp của dự án.

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà đầu tư, quá trình thi công vẫn có người dân ra cản trở. Về việc di dời 25 ngôi mộ dọc đường Quốc lộ 46B hiện tại huyện Hưng Nguyên vẫn chưa chỉ đạo cất bốc được thêm ngôi mộ nào. Về 10 lô đất ở tại thị trấn Hưng Nguyên, đến nay có 3 hộ chưa chấp nhận mức giá hỗ trợ GPMB và tái định cư...

Nhà máy của Tập đoàn TĐV Việt Nam đầu tư vào Khu đô thị dịch vụ VSIP.
Nhà máy của Tập đoàn TĐV Việt Nam đầu tư vào Khu đô thị dịch vụ VSIP.

Mới đây, tại cuộc họp giải quyết vướng mắc cho các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã phê bình một số ngành, địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng nhà đầu tư chưa hài lòng. UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan và đề nghị các nhà đầu tư tập trung vào cuộc, phối hợp tốt để giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để giải quyết các vướng mắc có liên quan; yêu cầu huyện Hưng Nguyên di dời 25 ngôi mộ dọc Quốc lộ 46B, di dời 5 thửa đất họ giáo và 4/10 lô đất ở tại thị trấn Hưng Nguyên, hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

Về mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng, đề nghị giải phóng mặt bằng Khu 1C và giao mặt bằng cho Công ty VSIP trước ngày 30/10/2017, tại Khu 1E giải quyết các vướng mắc xong trước ngày 20/10/2017 để Công ty VSIP khai thác đất không bị người dân cản trở.

UBND thành phố Vinh phải giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan để đảm bảo đến ngày 15/10/2017 bàn giao mặt bằng tại khu vực 0,2ha khu kỹ thuật và khu vực 0,8ha khu đô thị cho Công ty VSIP.

Về phía nhà đầu tư, UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An bố trí kinh phí GPMB (70%) giai đoạn 1B kịp thời để chi trả cho các hộ dân theo đề nghị bằng văn bản của UBND tỉnh.

Để giải quyết vướng mắc cho các dự án giai đoạn nước rút, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và báo cáo với lãnh đạo tỉnh kịp thời nhất. 

Châu Lan

Tin mới