mask

Hoàng hôn Cửa Lò nhìn từ đảo Lan Châu

(Baonghean) - Hoàng hôn Cửa Lò nhìn từ đảo Lan Châu. 

Hoàng hôn Cửa Lò nhìn từ đảo Lan Châu. Ảnh: Nguyên Sơn
 Ảnh: Nguyên Sơn

Tin mới