mask

Hoạt động của Đoàn ĐBQH Nghệ An đối với sự phát triển KT - XH tỉnh nhà

(Baonghean)- Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 2016), Báo Nghệ An trân trọng đăng bài viết của đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Trải qua 70 năm từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 2016), với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật đó là quyền lập hiến và lập pháp, quyết định những vấn đề cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Luật Tổ chức Quốc hội quy định mới về chức danh Tổng thư ký Quốc hội, với vai trò là đại biểu Quốc hội đồng thời giữ vai trò là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Giang Huy)
Luật Tổ chức Quốc hội quy định mới về chức danh Tổng thư ký Quốc hội, với vai trò là đại biểu Quốc hội đồng thời giữ vai trò là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Giang Huy)

Trong nhiệm kỳ khóa XIII, cùng với các đoàn đại biểu Quốc hội cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu thực hiện trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân; với 13 đại biểu (đứng thứ tư cả nước), cơ cấu thành phần đa dạng: 2 đại biểu tham gia Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 3 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 6 đại biểu tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh… Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có phẩm chất chính trị vững vàng, am hiểu các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn đề cao vai trò đại biểu Quốc hội thực hiện trách nhiệm của mình trước Quốc hội và cử tri cả nước; đồng thời có trách nhiệm trước địa phương nơi đại biểu ứng cử trong thực hiện các hoạt động tại Quốc hội theo quy định; kiến nghị, đề xuất, vận động và tranh thủ sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương trong việc ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh và đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh được nhận Kỷ niệm chương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh được nhận Kỷ niệm chương

Thông qua các cuộc khảo sát, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm cầu nối cung cấp thông tin để Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, thành viên trong Đoàn giám sát, khảo sát và các đại biểu Quốc hội có cơ sở biểu quyết thông qua về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, phân bổ nguồn trái phiếu Chính phủ. Trong đó, có các dự án quan trọng như: Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện  Hữu Nghị Đa khoa tỉnh, Đập hồ chứa nước Bản Mồng… Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề xuất với Chính phủ quan tâm đầu tư một số công trình ách yếu, cấp thiết, trọng điểm của tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ qua được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, các ngành, các cấp của tỉnh Nghệ An đến diễn đàn Quốc hội; góp phần cùng với Quốc hội đôn đốc Chính phủ và các bộ, ngành giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri. Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH có thêm thông tin, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chọn những vấn đề bức xúc để chất vấn các bộ, ngành…; Đã tổng hợp và kiến nghị nhiều ý kiến quan trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức tốt các hội thảo, lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với các dự án luật với nhiều nội dung góp ý có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Một góc thành phố Vinh.
Một góc thành phố Vinh.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã cung cấp cho các ĐBQH các tư liệu, tài liệu có hệ thống về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, về các nội dung chuyên đề làm cơ sở để ĐBQH tham gia đóng góp ý kiến cùng với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước và phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước; quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan Nhà nước; về việc thực hiện các công trình quan trọng của quốc gia, các quyết định của Nhà nước về hoạt động đối ngoại…

Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét chuyển đơn và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời thông qua công tác tiếp công dân đã kết hợp tuyên truyền, giải thích pháp luật để công dân nhận thức đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo trong khuôn khổ của pháp luật.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và đã có nhiều đóng góp về phương pháp, giám sát HĐND tỉnh trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu do HĐND tỉnh bầu; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.  

Trang trại bò sữa Th có qui mô lớn nhất Châu á tại Nghĩa Đàn, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội miền tây Nghệ An
Trang trại bò sữa Th có qui mô lớn nhất Châu á tại Nghĩa Đàn, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội miền tây Nghệ An

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Nhiều ĐBQH trong đoàn đã tích cực tham gia vào các hoạt động của nhiều hội nghị quốc tế do Quốc hội tổ chức; tham gia nhiều đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đi công tác nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại nghị viện. Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tốt việc tiếp đón các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành đến thăm và làm việc với đoàn. Đặc biệt, coi trọng quan hệ với Đoàn ĐBQH khu vực 9 tỉnh Xiêng Khoảng, Đoàn ĐBQH khu vực 6 tỉnh Luôngphabăng và Văn phòng Quốc hội Nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả hết sức quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Nhiều dự án, công trình đã được triển khai, xây dựng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Nghệ An đang tiến từng bước nhanh, vững chắc hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ. Trong đó, chúng ta ghi nhận sự đóng góp hết sức to lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII.

Với những kết quả đã đạt được, cùng sự nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh nhà, sự chung sức của toàn xã hội, trong nhiệm kỳ tới, tin tưởng và mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh nhà, thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

H.Đ.P

Tin mới