Học sinh tìm hiểu nếp sinh hoạt của đồng bào tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.
Giáo viên giới thiệu cho các em học sinh về những vật dụng, nếp sinh hoạt của đồng bào tại mô hình làng văn hóa các dân tộc lễ hội đền Vạn- Cửa Rào. Ảnh Đặng Cường