mask

Học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của John F. Kennedy

"Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc" là một trong những câu nói nổi tiếng của vị tổng thống Mỹ trẻ tuổi nhất.

Bản dịch: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc”
Bản dịch: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc”
Bản dịch: “Một cơ thể cường tráng không chỉ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có sức khỏe tốt, nó còn là nền tảng của hoạt động tư duy, sáng tạo và năng động”
Bản dịch: “Một cơ thể cường tráng không chỉ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có sức khỏe tốt, nó còn là nền tảng của hoạt động tư duy, sáng tạo và năng động”
Bản dịch: “Mọi thứ không diễn ra một cách tự nhiên. Người ta làm cho nó diễn ra”
Bản dịch: “Mọi thứ không diễn ra một cách tự nhiên. Người ta làm cho nó diễn ra”
Bản dịch: “Con người có thể chết, các quốc gia có thể hưng thịnh và suy vong, nhưng một ý tưởng sẽ trường tồn”
Bản dịch: “Con người có thể chết, các quốc gia có thể hưng thịnh và suy vong, nhưng một ý tưởng sẽ trường tồn”
Bản dịch: “Những người không thể tạo ra một cuộc cách mạng trong hòa bình sẽ khiến cho cách mạng bạo lực tất yéu xảy ra”
Bản dịch: “Những người không thể tạo ra một cuộc cách mạng trong hòa bình sẽ khiến cho cách mạng bạo lực tất yéu xảy ra”
Bản dịch: “Những nỗ lực và lòng can đảm là không đủ nếu bạn không có mục đích và hướng đi”
Bản dịch: “Những nỗ lực và lòng can đảm là không đủ nếu bạn không có mục đích và hướng đi”
Bản dịch: “Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Những người chỉ nhìn vào hiện tại và quá khứ chắc chắn sẽ đánh mất tương lai”
Bản dịch: “Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Những người chỉ nhìn vào hiện tại và quá khứ chắc chắn sẽ đánh mất tương lai”
Bản dịch: “Chiến thắng có hàng ngàn ông bố, nhưng thất bại chỉ là đứa trẻ mồ côi”
Bản dịch: “Chiến thắng có hàng ngàn ông bố, nhưng thất bại chỉ là đứa trẻ mồ côi”

Theo VNE

Tin mới