mask

Hội đồng Lý luận Trung ương: Nghệ An cần có giải pháp đột phá về kinh tế

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đặt ra tại cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An sáng 21/11.
a

Sáng 21/11, đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An về việc thực hiện các mục tiêu, phương hướng cơ bản trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).  Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung bộ.

Nhiều tiêu chí về tỉnh công nghiệp đạt khá như: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (79,5%); tỷ lệ đô thị hóa (32%); tỷ lệ lao động qua đào tạo (59%). So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15 tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá và trong nhóm 10 tỉnh có số thu ngân sách cao.

Thảo luận tại cuộc làm việc, một trong những nội dung được đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm đặt ra đề nghị Nghệ An làm rõ là giải pháp đột phá phát triển kinh tế. Định hướng của tỉnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Gs.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi
GS -TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi những vấn đề đoàn công tác đề nghị tỉnh làm  rõ. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ những vấn đề đoàn công tác quan tâm về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền khẳng định: Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy Nghệ An xác định rõ định hướng chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh đối với từng vùng kinh tế, ngành, nghề trọng điểm.

“Phát triển nông nghiệp, trọng tâm tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp. Đồng thời huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội. Dù vậy tỉnh xác định không đánh đổi môi trường lấy phát triển” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Để giúp tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi Cương lĩnh Xây dựng đất nước và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nghệ An kiến nghị Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ kết luận đối với tỉnh Nghệ An; tỉnh đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và đời sống của người dân vùng miền Tây Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận làm rõ những hạn chế cũng như đưa ra một số giải pháp liên quan đến quá trình thực hiện Cương lĩnh trong lĩnh vực công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), củng cố hệ thống chính trị, công tác tôn giáo. Tình trạng “già hóa” trong Đảng, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, vấn đề dân chủ trong Đảng,...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo thực hiện kết quả thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn ghi nhận những nỗ lực, thành tựu của Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Khẳng định việc khảo sát thực tế ở Nghệ An và các địa phương trong cả nước nhằm phục vụ Tổng kết Cương lĩnh Xây dựng đất nước và giúp cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị trong xây dựng các văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm rõ những nội dung đoàn công tác quan tâm về định hướng phát triển kinh tế của Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm rõ những nội dung đoàn công tác quan tâm về định hướng phát triển kinh tế của Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, việc Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho Tổng kết Cương lĩnh là một dịp tốt để tỉnh tiếp tục nghiên cứu vận dụng lý luận và những kinh nghiệm thực tiễn vào công việc của địa phương một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hy vọng kết quả nghiên cứu, khảo sát từ thực tế tại  Nghệ An sẽ góp phần giúp Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao. 

Tin mới