mask

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét 26 nghị quyết quan trọng

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến khai mạc vào ngày 18/12 tới và dự kiến xem xét 28 báo cáo và 26 nghị quyết.

Chiều 25/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại. Trưởng các ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách. Ảnh: Minh Chi

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến khai mạc vào ngày 18/12 tới. Trên cơ sở dự kiến các nội dung, chương trình kỳ họp, tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cân nhắc và thống nhất sẽ đưa ra HĐND tỉnh xem xét 28 báo cáo và 26 nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại kỳ họp lần này.

Đáng chú ý là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghị quyết một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế…

Phó Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền nhấn mạnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri lần này. Ảnh: Minh Chi

Tại cuộc họp, vấn đề được nhiều đại biểu nêu là cần quan tâm chuẩn bị các báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp có chất lượng.

Để nâng cao chất lượng chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, tránh bị động và cập rập về thời gian của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong thẩm tra, làm ảnh hưởng đến chất lượng, nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành tập trung hoàn thiện và gửi sớm các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Các ý kiến cũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành nghiêm túc trong việc tiếp thu, chỉnh sửa các báo cáo, dự thảo nghị quyết sau thẩm tra; đối với những nội dung được thẩm tra mà chưa tạo được sự thống nhất giữa các ban HĐND tỉnh và các ngành được giao soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết sẽ được báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh để thống nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; theo đó yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả hoạt động trong năm để cử tri giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh, tùy từng địa bàn lựa chọn một số vấn đề cử tri quan tâm hoặc trên cơ sở dự kiến các nghị quyết được trình tại kỳ họp để tổ chức một số cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng khẳng định, để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm nâng cao chất lượng thông tin về báo cáo kinh tế -  xã hội; đặc biệt là các vấn đề cử tri quan tâm để cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh để có thể giải thích trực tiếp cho cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhằm hạn chế các ý kiến kiến nghị đi kiến nghị lại nhiều lần, gây bức xúc cho cử tri. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 của Thường trực và các ban, Văn phòng HĐND tỉnh là tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh, trong đó chú trọng chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp có chất lượng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm trả lời thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của cử tri; đồng thời chú trọng tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu, HĐND tỉnh tập trung hoàn thành các chương trình giám sát của Thường trực và các ban, trong đó quan trọng là phải chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục trong thời gian tới; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến các chủ trương kinh tế - xã hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của luật.

Minh Chi

Tin mới