mask

Hội đủ sức mạnh để phát triển kinh tế xã hội

(Baonghean.vn) - Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trước thềm đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cùng trao đổi, phân tích những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tiếp theo.

.

Nhóm PV

Tin mới