Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 1/2018.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều

Trong tháng 12/2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Trong đó, có các nội dung trọng tâm như: Triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tham mưu ban hành Quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2017; chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức hội nghị tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức 14 tỉnh phát biểu nhấn mạnh những kết quả chung của ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng, đồng thời kiến nghị đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 12 cũng như năm 2017, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018 của toàn ngành.

Đó là, hoàn thành việc kiểm điểm năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế và những vấn đề nổi lên trong năm 2017; tập trung xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2018; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với tinh thần chủ động, sáng tạo trong đó Ban Tổ chức các cấp phải gương mẫu thực hiện trước.

Công tác cán bộ phải minh bạch, công khai, đảm bảo quy trình thủ tục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình, gương cán bộ, đảng viên tốt; theo dõi thông tin dư luận và nắm tình hình công tác cán bộ ở các cấp, các ngành; tổ chức cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, không chúc tết cấp trên; chuẩn bị tốt nội dung tổng kết toàn ngành công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017.

Tin mới