mask

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là Hội nghị Ban Chỉ đạo lần cuối để góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra, dự kiến vào giữa tháng 4/2023.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 29/3, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 2.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo dự, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập báo cáo của tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

XÁC LẬP PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành và Tỉnh ủy Nghệ An triển khai Đề án: “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và báo cáo Bộ Chính trị trong Quý II/2023.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 2

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa của Tổng kết Nghị quyết 26- NQ/TW và nhằm thực hiện mục tiêu là đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới để định hướng cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW theo Kế hoạch đề ra và hoàn thành báo cáo tổng kết của địa phương, đơn vị mình gửi về Ban Chỉ đạo.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của 19 ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy Nghệ An; từ kết quả hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế và ý kiến của lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ và các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, Thường trực Tổ Biên tập đã tiến hành chắt lọc, tổng hợp và xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung Đề án. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, trên cơ sở các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết mới, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày để đảm bảo các sản phẩm của Đề án vừa phù hợp với các quy định của Trung ương, vừa đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn và những vấn đề đặt ra với tỉnh Nghệ An.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 5

Đồng chí Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 6

Đồng chí Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Ý kiến các đại biểu cũng đã tham gia thêm vào các nhận định, đánh giá được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới về công tác tổ chức quán triệt, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính khách quan, toàn diện của dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các đại biểu đã tham gia ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới đề ra nhằm phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đảm bảo để các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích hợp được các chủ trương, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương và bối cảnh tình hình mới.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 8

Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá sâu và nhiều chiều về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, trình độ phát triển của tỉnh Nghệ An trong tổng thể vùng và cả nước để phát hiện thêm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được khai thông nhằm đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp đột phá; các cơ chế chính sách đặc thù cần định hướng ban hành để thu hút, dẫn dắt các nguồn lực và tạo ra động lực mới phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; định vị rõ hơn vai trò của tỉnh Nghệ An về các ngành, lĩnh vực trong tổng thể vùng và cả nước nhằm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thí điểm để Nghệ An thực hiện tốt hơn vai trò của mình với vùng và cả nước.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo đã thống nhất cao về phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, bố cục, kết cấu của Báo cáo. Cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo đã phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, các ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An với khu vực Bắc Trung Bộ, vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và với cả nước trong bối cảnh mới, tình hình mới; làm sâu sắc hơn về các xu thế phát triển kinh tế mới tác động đến địa phương.

Trên cơ sở đó, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh tạo bước phát triển mới trong thời gian tới, đặc biệt là về các cơ chế, chính sách đặc thù trúng, đúng và kịp thời cho tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nhất là về thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, cảng biển, phát triển kinh tế rừng, các khu sinh thái và khai thác tài nguyên du lịch, tiềm năng con người Nghệ An...

Ban Chỉ đạo cũng cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết; đồng ý với các kiến nghị, đề xuất, nhất là các kiến nghị về ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành đã quan tâm, ủng hộ Nghệ An trong quá trình Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời mong muốn ủng hộ Nghệ An để trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về tỉnh, qua đó tạo động lực, cú hích cho sự phát triển của Nghệ An.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 9

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị cho phép cập nhật vào dự thảo báo cáo số liệu năm 2022 để có bức tranh về Nghệ An sát hơn; đồng thời, đối với quan điểm dự thảo Nghị quyết mới về Nghệ An, đề nghị quan điểm đầu tiên cần nhấn mạnh Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp đó nghiên cứu bổ sung nhấn mạnh quan điểm thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Về nhiệm vụ phát triển hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị nhấn mạnh thêm ưu tiên xây dựng Cảng Cửa Lò thành cảng nước sâu, quy mô lớn, hiện đại; quan tâm, nghiên cứu, làm rõ nét thêm nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, doanh nghiệp số và công dân số; đồng thời làm rõ thêm vai trò của Nghệ An trong việc thực hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện với các địa phương của nước bạn Lào, nhất là ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối chiến lược là cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến qua Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương); nghiên cứu cơ chế, nguồn lực thỏa đáng để giúp phát triển miền Tây Nghệ An bền vững và thu hẹp khoảng cách với các vùng miền khác.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận như: Mục tiêu xây dựng trung tâm vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An về công nghệ; tỷ lệ đô thị hóa…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 10

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự.

Sau khi tóm lược lại các vấn đề đã trao đổi, thảo luận và cơ bản được thống nhất, cũng như cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, thay mặt Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh giao Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục tổng hợp các ý kiến, rà soát, chắt lọc, bổ sung, điều chỉnh, làm việc thêm với một số bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra; đặc biệt là đảm bảo Nghị quyết mới về Nghệ An có tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện.

Tin mới