Hội thảo chia sẻ thông tin thúc đẩy giáo dục quyền con người cấp mầm non và tiểu học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thảo nhằm làm rõ luận cứ khoa học, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm đưa các nội dung, phương pháp giáo dục quyền con người cấp mầm non và tiểu học ở nước ta trong thời gian tới.

Chiều 9/6, Ban Điều hành Đề án giáo dục quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin thúc đẩy giáo dục quyền con người ở cấp mầm non và tiểu học.

Chủ trì hội thảo có GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng ban điều hành đề án.

Đồng chủ trì có PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số trường đại học, các phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo một số trường tiểu học, mầm non trên toàn tỉnh.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà ảnh 1

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi cho biết, những năm qua nội dung về quyền con người đã được đưa vào chương trình giáo dục của một số môn học như Đạo đức, Giáo dục công dân, thông qua các bài học thuộc mạch giáo dục pháp luật và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên các nội dung này chưa có tính hệ thống và tính xuyên suốt, đầy đủ các giá trị, nguyên tắc, chuẩn mực quyền con người; các tài liệu và học liệu giảng dạy, học tập về quyền con người ở các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là tài liệu hướng dẫn lồng ghép còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng ban điều hành đề án - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà ảnh 2

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng ban điều hành đề án - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, từ ngày 05/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Mục tiêu Đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu đến từ Ban điều hành Đề án giáo dục quyền con người. Ảnh: Mỹ Hà ảnh 3

Các đại biểu đến từ Ban điều hành Đề án giáo dục quyền con người. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch được phê duyệt, đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học. Chương trình giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân được xác định cụ thể cho từng cấp học và chương trình đào tạo.

Nhằm có thêm những thông tin lý luận và thực tiễn cho việc triển khai hiệu quả đề án, hội thảo khoa học “Chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người cấp mầm non và tiểu học ở Việt Nam hiện nay” sẽ thu thập, chia sẻ thông tin bao gồm cả lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, triển khai các tài liệu về giáo dục quyền con người.

Các đại biểu đại diện cho các nhà trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà ảnh 4

Các đại biểu đại diện cho các nhà trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thảo cũng làm rõ luận cứ khoa học, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm đưa các nội dung, phương pháp giáo dục quyền con người cấp mầm non và tiểu học ở nước ta trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng ban điều hành đề án cũng đề nghị các đại biểu tham dự cần đánh giá một cách khách quan thực trạng về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người trong các trường mầm non và tiểu học, trong đó chú trọng đến đội ngũ nhà giáo, chương trình dạy học, việc lồng ghép, tích hợp quyền con người vào chương trình giáo dục; kế hoạch giáo dục; hoạt động giảng dạy; nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe; theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ. Đặc biệt là chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn giảng dạy ở địa phương.

Các đại biểu đến từ các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tham dự hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà ảnh 5

Các đại biểu đến từ các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tham dự hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Từ những ý kiến đóng góp sẽ có được sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức; sự đồng thuận về nội dung, phương pháp; sự chia sẻ và chung tay trong hành động để việc đưa quyền con người vào cấp mầm non và tiểu học ở nước ta trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam ngày càng tốt hơn./.

Tin mới