mask

Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai Đề tài cấp bộ “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An”.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 30/6, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An ảnh 1

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS Trần Thị Minh Thi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới; Thạc sĩ Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội thảo này nhiều vấn đề về dân số và phát triển kinh tế ở Nghệ An đã được các đại biểu tham dự chia sẻ. Trong đó, đề cập đến nhiều vấn đề như tác động của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; vấn đề về cơ cấu và chất lượng dân số; tác động của dịch Covid-19 đến vấn đề phát triển lao động - việc làm ở Nghệ An hiện nay.

Cũng tại hội thảo, một số tham luận khác đề cập đến vấn đề mối quan hệ của dân số và phát triển, định hướng phát triển dân số của Nghệ An trong mối quan hệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh; những vấn đề chính sách và quản lý dân số…

Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An ảnh 2

Hội thảo đã phân tích các đặc điểm quy mô dân số Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Qua các tham luận và ý kiến góp ý, các đại biểu cũng đưa ra các khuyến nghị về công tác dân số ở Nghệ An như cần đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là vùng nông thôn, nâng cao chất lượng dân số từ sớm, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, phát triển đào tạo nghề, thích ứng với già hóa dân số. Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, thúc đẩy di cư nông thôn - thành thị, chuyển dịch mạnh mẽ lao động theo hướng hiện đại.

Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An ảnh 3

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế lồng ghép các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, từng lĩnh vực, đảm bảo nguyên tắc con người là trung tâm của phát triển.

Hội thảo cũng nghiên cứu nhằm phân tích một số đặc điểm về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự chuyển dịch của dân số tỉnh Nghệ An từ năm 2009 đến nay.

Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An ảnh 4

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo là những nhà nghiên cứu, khoa học trên toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, phân tích các vấn đề dân số trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững đến năm 2030. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm xã hội của tỉnh.

Tin mới