mask

Hội thi kéo co của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335

Hội thi kéo co của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335. Ảnh Lê Tường Hiếu
Hội thi kéo co của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335. Ảnh: Lê Tường Hiếu

Tin mới