mask

Hơn 160.000 hộ ở Nghệ An thoát nghèo từ vốn vay Ngân hàng chính sách

(Baonghean.vn) - Từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách, hơn 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Nghệ An được vay vốn, góp phần giúp 160.000 hộ thoát nghèo. 

Người dân Diễn Châu đầu tư chế biến thủy sản từ vốn vay chương trình sản xuất kinh doanh. Ảnh: Thu Huyền
Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao khi mới hoạt động, sau 15 năm, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã cho vay tới 18 chương trình tín dụng và một số chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương. Trong ảnh: Người dân Diễn Châu đầu tư chế biến thủy sản từ vốn vay chương trình sản xuất kinh doanh. Ảnh: Việt Phương
Tôm nõn - thương hiệu của Diễn Châu. Ảnh: Thu Huyền
Từ nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, nhiều sản phẩm chế biến của người dân tăng thêm giá trị. Ảnh: Việt Phương
Gia đình ông Ngô Xuân Sửu - hộ nghèo ở xóm 1, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên vay 30 triệu đồng đầu tư chăn nuôi trâu bò, gà, phát triển kinh tế hộ đến nay đã thoát nghèo. Ảnh: Thu Huyền
Chính thức đi vào hoạt động năm 2003, đến nay, tổng doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Nghệ An đạt 17.675 tỷ đồng, với 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp 160 nghìn hộ thoát nghèo. Trong ảnh: Gia đình ông Ngô Xuân Sửu - hộ nghèo ở xóm 1, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên vay 30 triệu đồng đầu tư chăn nuôi trâu bò, gà, phát triển kinh tế hộ đến nay đã thoát nghèo. Ảnh: Việt Phương
Xưởng mộc của gia đình chị Đỗ Thanh Tú Uyên ở thôn 4, Hội Sơn
Xưởng mộc của gia đình vợ chồng chị Đỗ Thanh Tú Uyên ở thôn 4, Hội Sơn được đầu tư từ nguồn vốn vay chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Ảnh: Việt Phương
Nhờ vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương mà vợ chồng ông Đặng Quang Đường ở xóm 6, xã Thái Sơn (Đô Lương) nuôi 5 con ăn học đại học. Ảnh: Thanh Hiền
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương, vợ chồng ông Đặng Quang Đường ở xóm 6, xã Thái Sơn (Đô Lương) nuôi 5 con ăn học Đại học. Ảnh: Thanh Hiền
Công trình nước sinh hoạt từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội của gia đình anh Bùi Xuân Đại ở thôn 5, xã Hội Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Thu Huyền
Không chỉ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế hộ, vốn vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường cũng đã giúp hàng ngàn hộ dân thuộc đối tượng được vay vốn cải tạo công trình vệ sinh, nước sạch đảm bảo vệ sinh. Trong ảnh: Công trình nước sinh hoạt từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội của gia đình anh Bùi Xuân Đại ở thôn 5, xã Hội Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Việt Phương
Các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ do NHCSXH tỉnh thực hiện thực sự là kênh vốn quan trọng, là “bà đỡ” cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả. Trong ảnh: Cán bộ ngân hàng chính sách huyện Anh Sơn giải ngân tại điểm giao dịch xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Việt Phương
Các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ do Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện thực sự là kênh vốn quan trọng, làm “bà đỡ” cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả. Trong ảnh: Cán bộ ngân hàng chính sách huyện Anh Sơn giải ngân tại điểm giao dịch xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Việt Phương

Tin mới