mask

Hơn 161 nghìn người dân Nghệ An được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới

(Baonghean.vn) -Trong những tuần cuối của tháng 6/2019, BHXH tỉnh Nghệ An đã huy động viên chức, người lao động tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm kịp thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người dân trên địa bàn theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 và Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ.

Theo đó, từ 01/7/2019, nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 6/2019; nhóm người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp phục vụ (nhóm có mức hưởng tính theo mức lương cơ sở) thì từ 01/7/2019 được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

Là một trong những địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH  lớn nhất toàn quốc, nhóm người hưởng đa dạng nên việc hoàn chỉnh dữ liệu chi trả trong thời gian ngắn là một thách thức lớn đối với BHXH Nghệ An. Xác định được điều đó, ngay sau khi nhận được các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị có liên quan, đảm bảo hoàn thành dữ liệu chi trả, thực hiện điều chỉnh đúng, đủ, chính xác cho người hưởng.

Hơn 161 nghìn người dân Nghệ An được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới ảnh 1
Người dân đến nhận chế độ BHXH tại UBND xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thanh Thủy
Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên phải làm đêm, làm thêm giờ, nhưng với tinh thần “Tất cả vì người hưởng”, người cán bộ BHXH vẫn miệt mài, chăm chỉ, cẩn trọng rà soát, đối chiếu từng danh sách, từng nhóm người hưởng để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 30/6/2019, 161.515 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH theo đúng quy định của Chính phủ. Trong đó có 74.078 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ nguồn Ngân sách nhà nước, 83.147 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ nguồn Quỹ BHXH, 4.290 người hưởng lương hưu từ nguồn quỹ BHXH tự nguyện.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 02/7/2019, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo mức mới quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP và Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

I. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP

1. Đối tượng:

1.1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

1.2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CPngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

1.3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

1.4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

2. Thời điểm và mức điều chỉnh:

Từ ngày 01/7/2019 tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019, cụ thể như sau:

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ  01/7/2019            =             Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 01/6/2019                x 1,0719

II. Điều chỉnh trợ cấp hàng  tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp phục vụ; Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức hưởng: Đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2019 thì từ ngày 01/7/2019 mức hưởng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, cụ thể như sau:

1.1. Người hưởng trợ cấp người phục vụ:

- Mức hưởng bằng 80% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng từ 01/7/2019 bằng 1.192.000 đồng

- Mức hưởng bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng từ 01/7/2019 bằng 1.490.000 đồng.

1.2. Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/7/2019 thì từ ngày 01/7/2019 mức hưởng như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 596.000 đồng.

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 745.000 đồng.

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sơ thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.043.000 đồng.

Tin mới