mask

Hơn 200 người Lào kết hôn không giá thú được ở lại cư trú tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là những trường hợp nằm trong danh sách di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa Nghệ An và 3 tỉnh ( Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhămxay) của nước CHDCND Lào đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt.

Theo thông báo tại Công văn số 1178/BNG-UBBG ngày 4/4/2019 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, có 202 người Lào kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Nghệ An (Việt Nam) giáp với các tỉnh của Lào được phép ở lại nơi cư trú. Trong đó, cặp tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn 137 trường hợp; cặp tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng 63 trường hợp; cặp tỉnh Nghệ An - Bolykhămxay 02 trường hợp.

Những trường hợp này hiện đang cư trú tại địa bàn các xã biên giới thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong của Nghệ An.

BĐBP Nghệ An phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống di cư cho phụ nữ vùng biên. Ảnh tư liệu minh họa
BĐBP Nghệ An phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống di cư cho phụ nữ vùng biên. Ảnh tư liệu minh họa

Căn cứ thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước và danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt, ngày 24/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 250/KH-UBND thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người Lào di cư được phép cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam do phía Lào trao trả.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay (Lào) kí biên bản trao đổi thống nhất giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới. Ảnh: Tư liệu
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay (Lào) ký biên bản trao đổi thống nhất giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới. Ảnh tư liệu

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các huyện biên giới tuyên truyền, vận động người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú đến UBND xã làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn. Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác lưu động đến UBND các xã có đường biên giới giáp Lào để hướng dẫn, hỗ trợ việc lập và tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho những người di cư tự do và kết hôn không giá thú có trong danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT_BTP ngày 01/4/2015 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào.

Khu vực biên giới Tây Nghệ An. Ảnh: Googe Maps
Khu vực biên giới Tây Nghệ An. Ảnh: Googe Maps
 

"Các thủ tục liên quan sẽ được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, trình tự và đặc biệt những người có trong danh sách đã phê duyệt sẽ được miễn lệ phí khi làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Bà Bùi Thị Thu Hiền - chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp Nghệ An) 

Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, tiến độ triển khai các công việc liên quan đến số người Lào di cư và kết hôn không giá thú được phép cư trú tại khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo hoàn thành thỏa thuận là vào tháng 11/2019.

Trong Thông báo số 1178/BNG-UBBG ngày 04/04/2019 của Bộ Ngoại giao có cả danh sách người Nghệ An di cư tự do, kết hôn không giá thú sang vùng biên giới Việt Nam - Lào sẽ được ở lại cư trú tại Lào. Trong đó cặp tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn có 05 hộ, 23 khẩu di cư tự do; 187 trường hợp kết hôn không giá thú; cặp tỉnh Nghệ An - Bôlykhăm xay 557 hộ/3216 khẩu di cư tự do; cặp tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng 46 hộ/252 khẩu di cư tự do, 55 trường hợp kết hôn không giá thú.

Số người Nghệ An di cư trái phép không được ở lại, phải trở về nước gốc trong danh sách lần này là 03 hộ, 18 người (01 trường hợp ở cặp tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng và 17 người ở cặp tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay).

Tin mới