Hơn 3.600 tỷ đồng đầu tư vào Nghệ An 4 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Các dự án đầu tư được cấp mới chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong nước. Lĩnh vực dịch vụ cũng thu hút nhiều nhà đầu tư mới nhất với 13 dự án “rót” hơn 1.203 tỷ đồng vào Nghệ An, chiếm 68,42% về số lượng dự án và 71,83% về tổng mức đầu tư.

Trong 4 tháng đầu năm 2019 (tính đến 17/4/2020), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư) cho 19 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.675 tỷ đồng; điều chỉnh 18 lượt dự án, trong đó 5 dự án điều chỉnh tổng vốn đầu tư (tăng 1.999,13 tỷ đồng).

Khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, phân loại theo địa bàn thì đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp có 15 dự án/971,81 tỷ đồng (chiếm 78,95% về số lượng dự án và 58,02% về tổng mức đầu tư) được cấp mới và điều chỉnh 10 lượt dự án/vốn điều chỉnh tăng 112,62 tỷ đồng. 

Đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp thì cấp mới cho 4 dự án/ 703,2 tỷ đồng (chiếm 21,05% về số lượng dự án và 41,98% về tổng mức đầu tư); điều chỉnh 8 lượt dự án/vốn điều chỉnh tăng 1.886,51 tỷ đồng.

Phân loại theo hình thức đầu tư tỉnh đã cấp mới cho 18 dự án/1.491 tỷ đồng (chiếm 94,74% về số lượng dự án và 89,01% về tổng mức đầu tư) cho các nhà đầu tư trong nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có 1 dự án được cấp mới với số vốn 8 triệu USD (chiếm 5,26% về số lượng dự án và 10,99% về tổng mức đầu tư).

Phân loại theo lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng thu hút được 4 dự án/208,06 tỷ đồng (chiếm 21,05% về số lượng dự án và 12,42% về tổng mức đầu tư). Lĩnh vực dịch vụ thu hút 13 dự án/1.203,18 tỷ đồng (chiếm 68,42% về số lượng dự án và 71,83% về tổng mức đầu tư). Lĩnh vực nông nghiệp thu hút được 2 dự án/263,77 tỷ đồng (chiếm 10,53% về số lượng dự án và 15,75% về tổng mức đầu tư).

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành rà soát hồ sơ chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn tồn đọng, vướng mắc. Tỉnh đã tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ; từ đầu năm đến nay, đã chấm dứt hoạt động đối với 6 dự án với tổng diện tích đất 163,31 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 174 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh: Từng ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh: Từng ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng năm 2020

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lĩnh vực phải tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định lại công việc và đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới