Họp ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ 6. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Biên tập nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đã dành thời gian trong hai ngày thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nhìn chung cơ bản các đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình. Các đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo đã thể hiện được Cương lĩnh của Đảng, đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời bảo đảm được nội dung kết luận của Nghị quyết Trung ương 5 về việc sửa đổi Hiến pháp 1992...

Phiên họp này sẽ thảo luận những nội dung, phương án còn có ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội; đưa ra những phương án phù hợp nhằm hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Tại phiên họp, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ thảo luận về các nội dung còn có ý kiến khác nhau như: về tên gọi, bố cục của Hiến pháp; Chương I: Chế độ chính trị; Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
 
Ban biên tập cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung: Kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường tại Chương III; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tại Chương IV; Tổ chức bộ máy nhà nước (về kiểm soát quyền lực nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương, các cơ quan hiến định độc lập) và Quy trình sửa đổi Hiến pháp (chương XI).../.


Theo (TTXVN) - L.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới