Hợp nhất Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai

Sau khi hợp nhất, bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai gồm 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc.

Tại Lễ công bố Nghị quyết của HĐND Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng được tổ chức vào sáng 23/7, Ban Giám đốc Sở mới đã ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, công nhân viên trực thuộc.

Hợp nhất Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai  ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định bổ nhiệm cho ban lãnh đạo Sở mới.

Bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai gồm 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc, được bổ nhiệm từ Giám đốc Sở Xây dựng và 5 Phó Giám đốc các Sở Giao thông, Sở Xây dựng cũ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, việc hợp nhất 2 Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng được thực hiện trên cơ sở tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Trung ương với việc rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị nhằm hạn chế chồng chéo, một cơ quan đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Sau khi rà soát thấy giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng có nhiều nhiệm vụ tương đồng, tỉnh Lào Cai đã thành lập Đề án đánh giá, nghiên cứu sự tương đồng và khác biệt; đưa ra những tính toán và đi đến kết quả hợp nhất.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, mục tiêu quan trọng là bộ máy tinh gọn và hiệu quả, góp phần tinh giản biên chế. Cụ thể, theo tính toán ban đầu của Sở Nội vụ tỉnh, Ban Giám đốc giảm được 4 người, lãnh đạo cấp Phòng giảm 9 người và giảm 7 nhân viên các mảng văn thư, kế toán, phục vụ khác./.

Tin mới