mask

Hưng Nguyên công bố thành lập 5 xã mới

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tiến hành sắp xếp 10 xã để thành lập 5 xã mới và sau sắp xếp, huyện này từ 23 xã, thị trấn giảm còn 18 xã, thị trấn.
Chiều 19/2, huyện Hưng Nguyên tổ hcức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Châu Nhân.
Chiều 19/2, huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Châu Nhân. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập xã Châu Nhân trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Châu (có diện tích tự nhiên 4,6 km2, dân số 4.400 người) và xã Hưng Nhân (có diện tích tự nhiên là 6,5 km2, dân số 3.300 người). Sau sáp nhập, xã Châu Nhân có diện tích tự nhiên là 11,1 km2, dân số 7.700 người.

Xã Hưng Nhân sáp nhập với xã Hưng Châu để hình thành xã mới có tên Châu Nhân. Minh họa Google Maps
Xã Hưng Nhân sáp nhập với xã Hưng Châu để hình thành xã mới có tên Châu Nhân. Ảnh minh họa Google Maps

Về địa giới hành chính xã Châu Nhân, phía Đông giáp xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên) và 2 xã Xuân Lam, Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; phía Tây giáp xã Hưng Thành (xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Khánh, Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên) và xã Hưng Nghĩa (xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Tiến và xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên); phía Nam giáp xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) và xã Đức Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); phía Bắc giáp xã Hưng Lợi, xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên).

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trao Quyết định
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã Châu Nhân. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong chiều 19/2, huyện Hưng Nguyên tiến hành công bố Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Hưng Nghĩa, trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Tiến (có diện tích tự nhiên 3,9 km2, dân số 3.100 người) và xã Hưng Thắng (có diện tích tự nhiên 4,5 km2, dân số 3.800 người). Sau sáp nhập, xã Hưng Nghĩa có diện tích tự nhiên 8,4 km2, dân số 6.900 người).

Xã Hưng Tiến sáp nhập với Hưng Thắng để hình thành xã mới có tên Hưng Nghĩa. Minh họa Google Maps
Xã Hưng Tiến sáp nhập với xã Hưng Thắng để hình thành xã mới có tên Hưng Nghĩa. Ảnh: Google Maps

Địa giới hành chính xã Hưng Nghĩa: phía Đông giáp xã Hưng Phúc, xã Châu Nhân (xã mới thành lập); phía Tây giáp các xã: Hưng Thông, Hưng Tân, Xuân Lam (xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Lam, Hưng Xuân); phía Nam giáp xã Xuân Lam, xã Hưng Thành (xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Khánh, Hưng Phú); phía Bắc giáp 3 xã Hưng Thông, Hưng Mỹ, Hưng Tân (Hưng Nguyên).

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trao Quyết định
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã Xuân Lam. Ảnh: Mai Hoa

Trước đó, sáng 19/2, huyện Hưng Nguyên cũng đã tổ chức công bố thành lập 3 xã mới, gồm: xã Long Xá (trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Long, Hưng Xá); xã Xuân Lam (trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Lam, Hưng Xuân); xã Hưng Thành (trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Khánh, Hưng Phú).

Như vậy, sau khi sắp xếp, sáp nhập 10 xã thành 5 xã mới (Long Xá, Xuân Lam, Hưng Thành, Châu Nhân, Hưng Nghĩa), huyện Hưng Nguyên từ 23 xã, thị trấn còn 18 xã, thị trấn. 

Cũng thông qua sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã, Hưng Nguyên đã tiến hành giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 22 cán bộ chuyên trách, trong đó có 12 cán bộ nghỉ trước tuổi.
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi tặng hoa giao nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã Xuân Lam. Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi tặng hoa cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã Xuân Lam. Ảnh: Mai Hoa

Tại Lễ công bố thành lập các xã, Huyện ủy Hưng Nguyên đã công bố Quyết định thành lập các đảng bộ xã, đồng thời chỉ định cấp ủy các xã. HĐND, UBND huyện tiến hành công bố quyết định phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã mới. Ủy ban MTTQ huyện công bố quyết thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã mới.

Tin mới