mask

Hướng dẫn đánh giá chi bộ theo quy định mới của Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 về quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn để các cấp triển khai đạt hiệu quả cao hơn và dễ thực hiện ở cơ sở.

Công văn số 677-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 22/9/2021 có những nội dung chính như sau:

Thứ nhất là các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc (sau đây gọi chung là cấp huyện)  tổ chức tuyên truyền và quán triệt triển khai quy định đến tận các tổ chức đảng, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Xác định đây là nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định đảm bảo khách quan, chính xác. Phân công các đồng chí cấp ủy viên; cán bộ thuộc các ban xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ.

Hằng năm, khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần lồng ghép thêm nội dung đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ vào kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện.

Hướng dẫn đánh giá chi bộ theo quy định mới của Tỉnh ủy ảnh 1
Chi bộ bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch - Quế Phong sinh hoạt định kỳ. Ảnh tư liệu: GH

Các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy định này đến tận chi bộ, đảng viên; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ để cùng đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ về ban tổ chức cấp ủy cấp trên cơ sở.

Cung cấp tài liệu và biểu tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ đến các chi bộ. Vào ngày sinh hoạt của tháng đầu tiên (kỳ sinh hoạt thứ nhất) của năm, chi bộ quán triệt quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt cho toàn bộ đảng viên trong chi bộ.

Hằng năm, cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức đảng căn cứ kết quả tự nhận loại của chi bộ và kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề (đây là một trong những tiêu chí quan trọng) để đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên và xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân vào cuối năm theo quy định.

Thứ hai tổ chức sinh hoạt mẫu gắn với việc chấm điểm và rút kinh nghiệm, triển khai từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Trong đó cấp huyện chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy cùng cấp chọn một số chi bộ (theo cụm hoặc theo các loại hình chi bộ) để tiến hành xây dựng kế hoạch sinh hoạt mẫu.

Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp phối hợp với cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi đơn vị trực tiếp hướng dẫn các chi ủy, bí thư chi bộ được chọn làm điểm thực hiện thành thạo các bước tiến hành chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành trước khi tổ chức sinh hoạt mẫu (thực hiện từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021).

Hướng dẫn đánh giá chi bộ theo quy định mới của Tỉnh ủy ảnh 2
Một buổi sinh hoạt Chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: NS

Tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08-QĐ/TU để hướng dẫn cách thức tiến hành chấm điểm và phương pháp đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ (thực hiện đầu tháng bắt đầu từ tháng 10/2021). Sau khi tổ chức sinh hoạt mẫu xong thì mới tiến hành tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm tại chỗ. Thành phần, địa điểm, thời gian sinh hoạt mẫu do đơn vị xem xét quyết định và hoàn thành vào tháng 11/2021. Cấp huyện hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch sinh hoạt mẫu tại đơn vị mình và triển khai diện rộng ở tất cả các chi bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

Cấp ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chọn 01đến 02 chi bộ để hướng dẫn cho chi ủy, bí thư chi bộ cách thức chấm điểm, sau đó tổ chức sinh hoạt chi bộ mời các bí thư chi bộ trực thuộc cơ sở đến tham dự buổi sinh hoạt mẫu. Sau buổi sinh hoạt mẫu, cấp cơ sở tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo tất cả các chi bộ thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, hằng quý theo quy định kể từ tháng 12/2021 trở đi.

* Lưu ý: Trường hợp tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh thì cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức hướng dẫn sinh hoạt mẫu hoặc tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Chi bộ là nền tảng của Đảng, là nơi Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân và trực tiếp tổ chức triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở cơ quan, đơn vị.

Tin mới