mask

Hướng dẫn lập Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm

(Baonghean.vn) -  Trong Tháng An toàn vệ sinh lao động, công ty của tôi nhận được thông báo chuẩn bị có đoàn giám sát việc thực hiện An toàn vệ sinh lao động. Xin hỏi: Hướng dẫn lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hằng năm theo văn bản pháp lý nào? Gồm có nội dung gì? Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có phải là nội dung của Kế hoạch không?
0:00 / 0:00
0:00

Hoàng Hà (Công ty CP khoáng sản Đông Á)

Trả lời:

Theo Điều 76, Luật An toàn vệ sinh lao động, hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

* Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:

Hướng dẫn lập Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm ảnh 1
Xây dựng Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc đối với chủ sử dụng lao động. Ảnh minh hoạ: Diệp Thanh

- Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

- Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;

- Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

- Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

* Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;

- Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Chăm sóc sức khỏe người lao động;

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chính là một trong những nội dung trong Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm.

Tin mới