mask

Huy động hơn 21.800 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng hóa cách thức lắng nghe, nắm bắt và kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước các cấp giải quyết; đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19.
MTTQ các cấp huy động hơn 21.800 tỷ đồng chống dịch Covid-19
Huy động hơn 21.800 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1
Sáng 30/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa IX theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Đoàn chủ tịch tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: mattran.org.vn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị và ý kiến thảo luận tại các điểm cầu đều khẳng định rõ: Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội, song MTTQ các cấp đã linh hoạt, sáng tạo và triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ; phát huy cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, nhất là ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Trước hết, MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác chuẩn bị góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025.

Huy động hơn 21.800 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: mattran.org.vn

MTTQ Việt Nam các cấp cũng chủ động, tích cực vào cuộc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trong đó, công tác vận động xã hội, quyên góp ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch bệnh hơn 21.800 tỷ đồng và hỗ trợ các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng gần 4 triệu phần quà.

Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đã triển khai nhiều hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Năm 2021, cấp Trung ương tổ chức 11 cuộc giám sát và 3 nội dung phản biện; MTTQ 3 cấp tổ chức 103.480 cuộc giám sát và 18.588 cuộc phản biện.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với những hình thức sáng tạo, ý nghĩa, phù hợp, có sức lan tỏa, góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên ở các cấp tích cực vận động Nhân dân đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng địa phương.

Cả nước có 5.392 đơn vị cấp xã và 211 đơn vị cấp huyện đạt NTM; 490 xã đạt NTM nâng cao và 42 xã đạt NTM kiểu mẫu.

 
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Bước vào năm 2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu MTTQ các cấp cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện chương trình toàn khóa đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Huy động hơn 21.800 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn

Trọng tâm là, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế.

MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong đó tập trung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; công tác vận động ủng hộ người nghèo, an sinh xã hội, công tác cứu trợ…

MTTQ các cấp cần tiếp tục trăn trở nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII số 21-KL/TW…; đa dạng hóa cách thức lắng nghe, nắm bắt tình hình Nhân dân và kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước các cấp giải quyết.

MTTQ các cấp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở./.

Tin mới