mask

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đồng ý Yên Thành đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngoài ra còn có 14 xã của 5 huyện cũng được bỏ phiếu đạt chuẩn NTM trong đợt này.
Sáng 29/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị, xét công nhận huyện Yên Thành và 17 xã của 6 huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Ảnh: Xuân Hoàng
Sáng 29/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị, xét công nhận huyện Yên Thành và 14 xã của 5 huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nên qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh, quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. 

Tổng nguồn vốn của huyện Yên Thành huy động xây dựng NTM qua 10 năm gần 5,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hơn 242 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 348 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 277 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 1,2 nghìn tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 203 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 189 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 1,7 nghìn đồng.

Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu đồng ý các địa phương đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng
Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu các địa phương đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến cuối năm 2019, Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Đặc biệt huyện không còn nợ đọng trong xây dựng NTM trong xây dựng cơ bản.

Qua ý kiến thăm dò của người dân do UBMT Tổ quốc tỉnh thực hiện trên địa bàn huyện Yên Thành cho thấy, 97% người dân đồng tình với huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM.

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên đồng ý Yên Thành đạt chuẩn huyện NTM.

Cũng trong sáng nay, với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu đồng ý thêm 14 xã của 5 huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2019, gồm: Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn); Diễn Bình, Diễn Hải, Diễn Liên (Diễn Châu); Nghi Văn, Nghi Công Nam, Nghi Hưng, Nghi Diên (Nghi Lộc); Thuận Sơn, Ngọc Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn (Đô Lương); Nghĩa Hoàn, Giai Xuân (Tân Kỳ).

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới ảnh 3
Nông thôn mới Yên Thành đang khởi sắc. Ảnh tư liệu 

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của huyện Yên Thành cũng như các địa phương khác trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông, có kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường trục xã, liên xã bị hư hỏng. Thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân cần được chú trọng phát triển. 

Đối với 14 xã vừa bỏ phiếu đạt chuẩn NTM, cần tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện.

Như vậy, trong năm 2019 này, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý 1 huyện và 21 xã đạt chuẩn NTM. 

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới ảnh 4
Đường hoa ở xã Sơn Thành - Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Các địa phương xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động quá sức dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu

Tin mới