mask

[Infographic] Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc.
[Infographic] Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào ảnh 1

Tin mới