mask

[Infographics] 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Nghệ An năm 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 82/82 đại biểu dự họp tán thành, trong đó có 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.
INFO chỉ tiêu KT-XH năm 2019

Tin mới