mask

[Infographics] 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 12/12/2019, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.
INFO chỉ tiêu kt-xh chủ yếu 2020

Tin mới