mask

[Infographics] Bức tranh công nghiệp, thương mại Nghệ An năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2016, sản xuất trong nước và trong tỉnh phục hồi nhưng chậm và còn nhiều rủi ro; tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, ô nhiễm biển miền Trung đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhưng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.800 tỷ đồng, tăng 13,65% so với năm 2015, xuất khẩu đạt kim ngạch 825 triệu USD...

[Infographics] Bức tranh công nghiệp, thương mại Nghệ An năm 2016 ảnh 1
 

Châu Lan - Hữu Quân

Tin mới