mask

[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Hưng Nguyên đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra.
INFO Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX

Tin mới