mask

[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Lưu phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
INFO Chỉ tiêu đại hội Quỳnh Lưu

Tin mới