mask

[Infographics] Chi tiết 18 xã, thị trấn của Nghệ An sẽ sáp nhập trong năm 2019

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, năm 2019 Nghệ An sẽ sáp nhập 18 đơn vị hành chính (xã 15 đơn vị, thị trấn 3 đơn vị) có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%.
[Infographics] Chi tiết 18 xã, thị trấn của Nghệ An sẽ sáp nhập trong năm 2019 ảnh 1

Tin mới