[Infographics] Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

(Baonghean.vn) - Danh sách chính thức 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố. Trong đó, nêu rõ 19 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử tại 19 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Thái Bình - Hữu Quân

Tin mới