mask

[Infographics] Đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân với hai kịch bản tính thuế đối với thu nhập tiền lương và tiền công.

Tin mới