mask

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 của Nghệ An ảnh 1

Tin mới