mask

[Infographics] Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean) - Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
INFO Chi tieu Anh Son

Tin mới