mask

[Infographics] Những chỉ tiêu chủ yếu của huyện Con Cuông đến năm 2025

(Baonghean) - Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Con Cuông tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, đề ra những mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
INFO chỉ tiêu Con Cuông

Tin mới