[Infographics] Những điều chưa biết về ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, số lượng, chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được lập danh sách chính thức để bầu cử ở nhiệm kỳ 2016 – 2021 này đều cao hơn nhiệm kỳ 2011 -2016. 

Mai Hoa - Nghiêm Viễn

Tin mới