mask

[Infographics] - Tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển của Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Trường Đại học Vinh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025
[Infographics] - Tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển của Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1

.

Tin mới