mask

[Infographics] Thu - chi ngân sách Nghệ An năm 2017

(Baonghean.vn) - Năm 2017, vượt lên khó khăn, thu ngân sách Nghệ An đạt 12.030 tỷ đồng, tuy nhiên do tăng nhiều chính sách và nhiều khoản chi nên ngân sách vẫn bội chi khá lớn.

[Infographics] Thu - chi ngân sách Nghệ An năm 2017 ảnh 1
 

 Trân Châu - Thục Linh

Tin mới